اشکان بوربوری (محمدرضا)

اشکان بوربوری (محمدرضا)

از متولدین اردیبهشت ماه در تهران هستم.

کتاب‌ها

موری

موری

درست از زمانی که کودکی را پشت سر گذاشتم، دیگر هیچ ارتباط جدی و ملموسی با دنیای کودکی و کودکان نداشتم و مدام درگیر دغدغه‌ها، …