حمایت از نوگام

نوگام یک نشر الکترونیکی است که با حمایت مالی همگانی کتاب‌های خود را منتشر می‌کند. نوگام سعی می‌کند با انتخاب بهترین کتاب‌ها از نویسندگان معاصر ایرانی و انتشار آنها به صورت رایگان و بدون محدودیت‌های معمول نشر در ایران، سهمی در شکوفایی ادبیات ایران داشته باشد. همچنین، ارائه کتاب‌ها به صورت الکترونیکی و رایگان باعث می‌شود که هر فردی با کمترین دسترسی به اینترنت در هرکجای دنیا بتواند کتاب‌ها را دانلود و مطالعه کند.

شما هم می‌توانید در کار نشر این کتاب‌ها سهیم باشید. با هر مبلغی که دوست دارید، شما هم به نوگام کمک کنید تا کتاب‌های بیشتری منتشر کند.

اگر تمایل دارید از کتاب خاصی حمایت کنید، می‌توانید آن را از لیست کتاب‌ها انتخاب کنید.