شهناز  گل‌محمدی

شهناز گل‌محمدی

متولد هزاروسيصدوپنجاه‌ويك هستم. نوشتن از خودم برايم خيلي سخت است، اصلاً دوست ندارم چيزي از خودم بگويم، نه براي اين كه به نظر مبهم و پيچيده بيايم، تنها از اين جهت كه آدمي كه مي‌نويسد، توي نوشته‌اش خودش را به قدر كفايت شناسانده، من ديگر چي دارم بگويم؟ جز اين كه مي‌خواستم نقاش بشوم، نشدم، چون سخت بود. اين شد كه نوشتم، همان چيزهايي را كه دوست داشتم، نقاشي كنم. اگر نقاش مي‌شدم، صبح تا شب زنان عريان را مي‌كشيدم.

کتاب‌ها

نسيان

نسيان

چه‌طور متولد شد؟ چه می‌دانم؟ يادم نيست و اين خيلی طبيعی است، كی درست و دقيق يادش مانده بچه‌اش كی نطفه بسته؟ همه يك قصه‌ای …
نسیان - جلد دوم

نسیان - جلد دوم

 یک مریضی هست به نام سندروم کتاب دوم، این‌طور که نویسنده می‌ترسد کتاب دومش به خوبی کتاب اولش نباشد، بگذریم از این که مرضی به …