تکنیک‌های ترجمه و منابع آنلاین


در صورتی که تمایلی به دریافت مدرک پایان دوره ندارید می‌توانید این فیلد راخالی بگذارید.

«ثبت‌نام آنلاین دوره متوقف شده است اما این دوره به همراه هفت دوره‌ی درسی دیگر در قالب یک کتاب در نوگام منتشر شده است و از این‌جا قابل دانلود است.»

برای ترجمه متون عمومی یا فنی اغلب کافی‌ست که معنای صحیح یک جمله به شکلی روشن و قابل فهم و با رعایت دستورزبان و نگارش از زبان مبدا به زبان مقصد ترجمه شود. تمرکز در ترجمه متون عمومی و فنی بر انتقال اطلاعات محض است و مسئولیت مترجم این است که در روند ترجمه اطلاعات از دست نرود و یا دچار نقص نشود. اما ترجمه یک داستان فقط برگردان معنای متن از یک زبان به زبان دیگر نیست بلکه مترجم باید حس و حال و فضای داستان را نیز در زبان مقصد تداعی کند. به عبارتی، مترجم علاوه بر انتقال معنای صحیح جملات به شکلی قابل فهم و با رعایت اصول دستورزبان و نگارش به زبان مقصد، باید «نانوشته‌»‌های متن اصلی را به خوبی درک کرده و در ترجمه بازآفرینی کند.

تمرکز این دوره آموزشی بر ترجمه‌ی ادبیات متمرکز است. اصول اولیه‌ی ترجمه که در این دوره بحث می‌شود، اصولی‌ست که در موضوع ترجمه در رشته‌های ادبیات خلاق یا Creative Writing در دانشگاه‌های غربی از جمله بریتانیا تدریس می‌شود. بدیهی‌ست که این اصول کلی‌ست و بر تمام زبان‌ها از جمله فارسی صدق می‌کند.

هرچند این دوره برای آموزش ترجمه از/به زبان‌ خاصی تهیه نشده و محتوای آن می‌تواند برای ترجمه از هر زبانی به زبان دیگر مفید باشد، اما برای انسجام لازم در این دوره تمرکز بر روی زبان‌های فارسی (مقصد) و انگلیسی (مبداء) خواهد بود.

درس‌های این دوره عبارتند از:

  • نانوشته‌های یک داستان و منابع مفید
  • راهبرد‌ها و تکنیک‌های ترجمه (در سه بخش)
  • کاربرد عملی تکنیک‌های ترجمه (در دو بخش)

نمونه‌هایی از این تکنیک‌ها:

تطبیق | Adaption، وام‌گیری واژه‌ها | Borrowing، پاورقی در رمان، گرته‌برداری/گرده‌برداری یا Calque، گرده‌برداری معنایی، گرده‌برداری دستورزبانی (یا نحوی)، ترجمه ناپذیری و تکنیک جبران Untranslatability and Compensation، همسان‌سازی، جایگزینی و...