• کتاب «سایه‌های چوبی» منتشر شد
  مجموعه داستان «سایه‌های چوبی» نوشته لیلا معظمی منتشر شد. این کتاب روایت زنان و چالش‌های آنها در جامعه، خانواده و رابطه است. با این همه کلیشه‌ای نیست و هدفش مظلوم‌ و قربانی نمایش دادن زن در مقابله با این مشکلات نیست.
  بیشتر بخوانید
 • وقتی اینترنت کتاب‌ها را نجات می‌دهد
  برای افرادی که در کشورهایی زندگی می‌کنند که با درجات مختلفی از سانسور سر و کار دارند٬ اینترنت تبدیل به وسیله‌ای شده که به کمک آن می‌توانند محدودیت‌های دسترسی به کتاب‌ها را دور بزنند.
  بیشتر بخوانید
 • معرفی کتاب تازه نوگام: از مدار پنجاه درجه شمالی
  مجموعه داستان کوتاه نوشته فرشته مظفری با درونمایه مهاجرت، وطن و خانه، برای حمایت شما معرفی می‌شود. برای مشارکت در انتشار کتاب و اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
  بیشتر بخوانید
 • فراخوان «داستان‌های مهاجرت» نوگام
  نوگام قصد دارد مجموعه‌ای از داستان‌های مهاجرت ایرانیان منتشر کند. شما می‌توانید داستان‌های خروج از کشور خود را برای ما بفرستید و در ثبت بخشی از تاریخ ایران در قالب ادبیات سهیم باشد.
  بیشتر بخوانید
فرشته مظفری
15
روزهای باقیمانده
£149
مقدار حمایت
16%
درصد حمایت
ترجمه مهرشید متولی
هیچ
روزهای باقیمانده
£1000
مقدار حمایت
100%
درصد حمایت
لیلا معظمی
هیچ
روزهای باقیمانده
£915
مقدار حمایت
101%
درصد حمایت
هرمزد ناظم پور
هیچ
روزهای باقیمانده
£1055
مقدار حمایت
105%
درصد حمایت
رضا حریر آبان
هیچ
روزهای باقیمانده
£924
مقدار حمایت
102%
درصد حمایت